Pasākumu, pārdošanas akciju, vizuālo konceptu izstrāde un realizācija

Par Tavu zīmolu daudz ko var pateikt pēc tā kā tērpušies Tava uzņēmuma darbinieki. Ja viņu formas ir patīkamas, cilvēks to atzinīgi novērtēs. Ja formas ir nošņurkušas, tas liks klientiem aizdomāties, vai ar šādu paviršu attieksmi Tu neattiecies pret savu produkciju vai pakalpojumu. Lai nepiepildītos otrais scenārijs, Tipoff nodrošina arī darbinieku formu izveidi, lai izceltu labāko, kas piemīt Tavam zīmolam.